Úřední deska

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o Územním plánu Vanov a termínu veřejného projednání dne 23. 5. 2022 v 16.00 na OÚ Vanov                                                                                       vyvěšeno dne 12. 04. 2022                                            


Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Vanov dle § 50 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2003 Sb., v platném znění    vyvěšeno dne 12. 11. 2021           sejmuto 2 .12. 2021

Oznámení o poplatcích pro rok 2023

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2023 činí 400,- Kč na osobu.

Známka na popelnici bude vydaná až po zaplacení poplatku. Vylepené známky pro rok 2021 platí až do konce ledna 2023.

Poplatek za psa pro rok 2023 činí 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč. Pokud je majitelem psa důchodce, činí poplatek 30 Kč.

Všechny tyto poplatky je možné uhradit na obecním úřadě v úředních hodinách, tj. každé pondělí v sudý týden od 20.00 do 21.00 hod. Případně v jinou dobu po domluvě s pokladní, p. Stanislavou Chromou.

Oznámení o termínu a místě zasedání zastupitelstva obce

Zasedání ustanovujícího zastupitelstva obce Vanov proběhne dne 19. 10. 2022 v 19:00 v kanceláři obecního úřadu Vanov, Vanov 2. 

2023

 • Pozvánka na zasedání ZO č.5, dne 15. 05. 2023
 • Vyvěšeno dne 25. 04. 2023                                                                                                                                     
 • Pozvánka na zasedání ZO č.4, dne 06. 02. 2023
 • Vyvěšeno dne 30. 01. 2023

2022

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 27. 12. 2022
 • Vyvěšeno dne 19. 12. 2022    
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 09. 12. 2022
 • Vyvěšeno dne 28. 11. 2022    
 • Pozvánka na zasedání UZO dne 19. 10. 2022
 • Vyvěšeno dne 10. 10. 2022                                                         


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 19. 9 2022
 • Vyvěšeno dne 09. 09. 2022


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 8. 8 2022
 • Vyvěšeno dne 30. 7. 2022


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 30. 5. 2022
 • Vyvěšeno dne 20. 5. 2022


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 21. 2. 2022
 • Vyvěšeno dne 14. 2. 2022

2021

                                                                                                          

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 20. 12. 2021
 • Vyvěšeno dne 22. 11. 2021                                                                                                                                                   
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 11. 2021
 • Vyvěšeno dne 12. 9. 2021

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 12. 9. 2021
 • Vyvěšeno dne 12. 9. 2021

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 17. 5. 2021
 • Vyvěšeno dne 2. 5. 2021

                                                                                                         

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 17. 5. 2021
 • Vyvěšeno dne 2. 5. 2021

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 8. 2. 2021 
 • Vyvěšeno dne 1. 2. 2021

Územně plánovací informace

Vymezení zastavěného území dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o krajích, konaného dne ......................

Oznámení o schválení závěrečného účtu Mikroregionu Telčesko a schválený závěrečný účet   vyvěšeno: 14.6.2021


                                                                                                  Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko, 2020                vyvěšeno: 25. 11. 2019                                sejmuto:  31. 12. 2019 


Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Telčsko na roky 2021 - 2023                                                                                vyvěšeno: 25. 11. 2019                                  sejmuto: 31. 12. 2019