Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Vanov dle § 50 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2003 Sb., v platném znění                                        vyvěšeno dne 12. 11. 2021                                  sejmuto ..............

Oznámení o poplatcích pro rok 2021

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2021 činí 400,- Kč na osobu.

Známka na popelnici bude vydaná až po zaplacení poplatku. Vylepené známky pro rok 2020 platí až do konce ledna 2021.

Poplatek za psa pro rok 2021 činí 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč. Pokud je majitelem psa důchodce, činí poplatek 30 Kč.

Všechny tyto poplatky je možné uhradit na obecním úřadě v úředních hodinách, tj. každé pondělí v sudý týden od 19.00 do 20.00 hod. Případně v jinou dobu po domluvě s pokladní, p. Stanislavou Chromou.

Oznámení o termínu a místě zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Vanov proběhne dne ... ... 2021 v 19:00 v kanceláři obecního úřadu Vanov, Vanov 2. 

2021


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 12. 9. 2021
 • Vyvěšeno dne 12. 9. 2021

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 17. 5. 2021
 • Vyvěšeno dne 2. 5. 2021

                                                                                                         

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 17. 5. 2021
 • Vyvěšeno dne 2. 5. 2021

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 8. 2. 2021 
 • Vyvěšeno dne 1. 2. 2021

2020


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 28. 12. 2020
 • Vyvěšeno dne 20. 12. 2020


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 7. 12. 2020
 • Vyvěšeno dne 30. 11. 2020
                                                                                                           
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 09. 11. 2020
 • Vyvěšeno dne 2. 11. 2020
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 6. 2020
 • Vyvěšeno dne 15. 6. 2020
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 16. 3. 2020 
 • Vyvěšeno dne 10. 3. 2020 

Územně plánovací informace

Vymezení zastavěného území dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o krajích, konaného dne 11. 5. 2021 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina.


vyvěšeno dne 02. 05. 2021vyvěšeno dne 30. 1. 2021 

Oznámení o schválení závěrečného účtu Mikroregionu Telčesko a schválený závěrečný účet   vyvěšeno: 14.6.2021


                                                                                                  Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko, 2020                vyvěšeno: 25. 11. 2019                                sejmuto:  31. 12. 2019 


Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Telčsko na roky 2021 - 2023                                                                                vyvěšeno: 25. 11. 2019                                  sejmuto: 31. 12. 2019