Úřední deska

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VANOV

                                                                                              Zveřejněno:                                                               29. 01. 2020  Sejmuto:                                                                    01. 03. 2020


Oznámení o poplatcích pro rok 2020

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2020 činí 350,- Kč na osobu.

Známka na popelnici bude vydaná až po zaplacení poplatku. Vylepené známky pro rok 2019 platí až do konce ledna 2020.

Poplatek za psa pro rok 2020 činí 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč. Pokud je majitelem psa důchodce, činí poplatek 30 Kč.

Všechny tyto poplatky je možné uhradit na obecním úřadě v úředních hodinách, tj. každé pondělí v sudý týden od 19.00 do 20.00 hod. Případně v jinou dobu po domluvě s pokladní, p. Stanislavou Chromou.

Oznámení o termínu a místě zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Vanov proběhne dne 22. 06. 2020 v 20:00 v kanceláři obecního úřadu Vanov, Vanov 2. 

2020

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 6. 2020
 • Vyvěšeno dne 15. 6. 2020
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 16. 3. 2020 
 • Vyvěšeno dne 10. 3. 2020 

2019

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 9. 10. 2019
 • Vyvěšeno dne 2. 12. 2019                                                                                                                                                                                                                                                   
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 9. 10. 2019  
 • Vyvěšeno dne 2. 12. 2019                                                     

                                                                                                    

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 14. 10. 2019
 • Vyvěšeno dne 6. 10. 2019


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 7. 2019 
 • Vyvěšeno dne 6. 7. 2019  
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 4. 2019
 • Vyvěšeno dne 22. 4. 2019  
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 2. 2019 
 • Vyvěšeno dne 12. 2. 2019   


Územně plánovací informace

Vymezení zastavěného území dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o krajích, konaného dne 14.5.2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina.


vyvěšeno dne 2. 9. 2019vyvěšeno dne 8. 5. 2019, sejmuto 14. 5. 2019                                                                                                                                       


                                                                                            vyvěšeno dne 18. 1. 2019, sejmuto 30. 1. 2019    

                                                                                                  Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko, 2020                vyvěšeno: 25. 11. 2019                                    sejmuto:   


Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Telčsko na roky 2021 - 2023                                                                                vyvěšeno: 25. 11. 2019 sejmuto:  


Závěrečný účet a účetní uzávěrka Mikroregionu Telčsko

za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.


vyvěšeno dne: 27. 4. 2018 vyvěšeno dne: 27. 4. 2018vyvěšeno dne: 27. 4. 2018 


vyvěšeno dne: 10.3.2018                                platnost do:     26.3.2018

                                                                                                                                                          vyvěšeno dne: 23. 5. 2018                                          platnost do:       31. 5. 2018


Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko, 2019                  vyvěšeno: 25. 11. 2018                                sejmuto: 11 .12. 2019                    Vyvěšeno dne 19. 7. 2019                           platnost do 30.6.2020


 

                                                                                          Vyvěšeno dne 19. 7. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                           

Vyvěšeno dne 3. 7. 2019                           platnost do 31. 12. 2019