Úřední deska

Oznámení o poplatcích pro rok 2019

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 činí 350,- Kč na osobu.

Známka na popelnici bude vydaná až po zaplacení poplatku. Vylepené známky pro rok 2018 platí až do konce ledna 2019.

Poplatek za psa pro rok 2019 činí 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč. Pokud je majitelem psa důchodce, činí poplatek 30 Kč.

Všechny tyto poplatky je možné uhradit na obecním úřadě v úředních hodinách, tj. každé pondělí v sudý týden od 19.00 do 20.00 hod. Případně v jinou dobu po domluvě s pokladní, p. Stanislavou Chromou.

Oznámení o termínu a místě zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Vanov proběhne dne 14. 10. 2019 v 19:00 v kanceláři obecního úřadu Vanov, Vanov 2. 

2019


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 14. 10. 2019
 • Vyvěšeno dne 6. 10. 2019

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 7. 2019
 • Vyvěšeno dne 6. 7. 2019  
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 4. 2019
 • Vyvěšeno dne 22. 4. 2019  
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 2. 2019 
 • Vyvěšeno dne 12. 2. 2019   

2018 - volební období 6.10.2018 - 2022

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 12. 2018
 • Vyvěšeno dne 22. 12. 2018                                
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 10. 2. 2018
 • Vyvěšeno dne 2. 12. 2018                                  
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 10. 2018
 • Vyvěšeno dne 21. 10. 2018 

2018 - volební období 2014 - 6.10.2018


 • Pozvánka na zasedání ZO dne 1. 10. 2018  
 • Vyvěšeno dne 23. 9. 2018 

 • Pozvánka na zasedání ZO dne 23. 7. 2018
 • Vyvěšeno dne 6.7.2018
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 14. 5. 2018
 • Vyvěšeno dne 6. 5. 2018
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 16. 4. 2018
 • Vyvěšeno dne 8. 4. 2018                                   
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 19. 2. 2018
 • Vyvěšeno dne 11. 2. 2018
 • Pozvánka na zasedání ZO dne 25. 01. 2018
 • Vyvěšeno dne 18. 01. 2018

Územně plánovací informace

Vymezení zastavěného území dle zákona 183/2006 Sb., v platném znění

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o krajích, konaného dne 14.5.2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina.


vyvěšeno dne 2. 9. 2019vyvěšeno dne 8. 5. 2019, sejmuto 14. 5. 2019                                                                                                                                       


                                                                                            vyvěšeno dne 18. 1. 2019, sejmuto 30. 1. 2019

                                                                                             


vyvěšeno dne 26. 1. 2018

                                                                                                          

                                                                                            vyvěšeno dne 16. 3. 2018, sejmuto 27. 3. 2018

Závěrečný účet a účetní uzávěrka Mikroregionu Telčsko

za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.


vyvěšeno dne: 27. 4. 2018 vyvěšeno dne: 27. 4. 2018vyvěšeno dne: 27. 4. 2018 


vyvěšeno dne: 10.3.2018                                platnost do:     26.3.2018

                                                                                                                                                          vyvěšeno dne: 23. 5. 2018                                          platnost do:       31. 5. 2018


Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko, 2019            vyvěšeno: 25. 11. 2018                                               sejmuto:                     


Vyvěšeno dne 19. 7. 2019                                            platnost do 30.6.2020


                                                                        Vyvěšeno dne 19. 7. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vyvěšeno dne 3. 7. 2019                                             platnost do 31. 12. 2019