ÚZEMNÍ PLÁN VANOV

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání ÚP Vanov formou opatření obecné povahy a opatření obecné povahy - ÚP VANOV

Datum vyvěšení: 15. 01. 2024

Datum sejmutí:


Veřejné projednání návrhu ÚP Vanov se koná v pondělí, 23. 5. 2022 v 16.00 na OÚ Vanov, Vanov 2


Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Vanov dle § 50 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2003 Sb., v platném znění                                        vyvěšeno dne 12. 11. 2021                                  sejmuto ..............

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ: