Rozpočet obce


Rozpočet obce 2015


Rozpočet obce 2016


Rozpočet obce 2017


Rozpočet obce 2018

zveřejněno 30.12.2017


Přehled čerpání rozpočtu obce k 11/2017


                                                                    Střednědobý rozpočtový výhled obce Vanov rok 2019 - 2020

zveřejněno 20. 4. 2018