Komunální volby 2018

Komunální volby na období 2018 - 2022

Dne 9. 10. 2018 byly ve sbírce zákonů zveřejněny výsledky voleb. Tímto dnem tak začíná běžet 10 ti denní lhůta pro odvolání proti výsledkům voleb. Teprve po uplynutí této lhůty je možné svolat ustanovující zastupitelstvo obce. Ustanovující zasedání obce je dle zákona o obcích veřejné a termín jeho konání musí být zveřejněn min. 7 dní předem na úřední desce obce.

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhly komunální volby do obecního zastupitelstva. Výsledky hlasování a údaje o volební účasti jsou zveřejněny na stránkách Českého statistického úřadu - ZDE


                                                                      Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

                                                                      Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

                                                                      Oznámení o době a místě konání voleb - stanovení data a místa volební místnosti

                                                                     Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vanov                                                          Vyvěšeno 16. 8. 2018


Termín pro podávání kandidátních listin registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona) je do 31. července (úterý) do 16:00 hodin. Registračním úřadem pro Vanov je městský úřad v Telči, Na Sádkách 453.


                                                                                    Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích, stanovení počtu podpisů v obci Vanov.                                                                                                      Kandidátní listina s přílohou č. 1 - prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu - podpisový arch.                                                                                                                                              Informace pro kandidáty a vzor vyplnění kandidátních listin                                                        Vyvěšeno 5.7.2018


Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období 2018 - 2022                                                          vyvěšeno: 27. 4. 2018