ODPADY


Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek, i ve státní svátky a dny pracovního volna. Svoz je prováděn z typových nádob o objemu 110, 120 a 240 l, řádně označených registrační známkou. Registrační známka je k vyzvednutí na obecním úřadu po zaplacení ročního poplatku za svoz komunálního odpadu. Podrobnosti jsou v OZV č. 1/2012 a 2/2012.

Rozpis termínů svozů separovaného odpadu - plast, sklo a papír na rok 2021