Oznámení různé
Oznámení jiných úřadů a orgánů státní správy

Oznámení finančního doručované veřejnou vyhláškou o zpřístupněné hromadného předpisu k dani z nemovitých věcí a úředních hodin pro všechna pracoviště FÚ ve dnech 26.4.2019 - 27.5.2019.                                  Zveřejněno 2. 5. 2019


Seznam nedostatečně identifikovaných pozemků zveřejněných ÚZSVM, aktualizovaný ke dni 1. 2. 2019                                         Zveřejněno 22. 3. 2019


Dražební vyhláška - dobrovolná, č.j.: 0745D000016/19 ve věci prodeje p.č. 135/1, 135/2, 136 a 137 v obci a k.ú. Vanov   Vyvěšeno: 12. 3. 2019                                                          Sejmuto:


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutí o umístění stavby: Vanov, chaty Svatojánský rybník, VN, TS a NN                                            Vyvěšeno: 27. 11. 2018                                                          Sejmuto:   11. 12. 2018


Pozvánka na poslední členskou schůzi mikroregionu v současném volebním období. Schůze proběhne 21. 9. 2018 v 17:00 hod. ve Strachoňovicích. Podrobnosti jsou v pozvánce. Následně naváže neformální společenský veček který bude zahájen v 18:00 hod.                                                                                    Zveřejněno: 14. 9. 2018


Na základě pokynu KÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, oddělení lesního hospodářství a myslivosti a OŽP Telč, zveřejňujeme metodickou informaci k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich dostupnosti pro některé vlastníky lesů, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.                               Zveřejněno: 3.9.2018


Seznam nedostatečně identifikovaných pozemků v obci a k.ú. Vanov v katastru nemovitostí zveřejněný ÚZSVM. Vlastníci dotčených pozemků mohou kontaktovat ÚZSVM a dle jejich pokynů doložit vlastnická práva k dotčeným pozemkům.                       Vyvěšeno: 3.9.2018


Upozornění vodoprávního úřadu na chování odběratelů vody v období sucha a výzva k řádnému hospodaření s vodou.


Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Textová i grafická část návrhu je přístupná ZDE.


                                                                          Veřejná vyhláška  o dani z nemovitých věcí na rok 2018 včetně informace o úředních hodinách a zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. 851554/18/2900-11460-304013.  

Součástí jsou informace finančního úřadu k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018 a ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018                                                      vyvěšeno dne: 26. 4. 2018


vyvěšeno dne 18. 4. 2018

Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s § 20 zákona č. 530/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. P.č. 106/6, 106/8, 1324/3 a 1324/4