Vyhlášky obce

Tabulka se seznamem aktuálních a předchozích vyhlášek obce včetně doby jejich platnosti.                     

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.