OBNOVA ZASTAVENÍ č. VII

KŘÍŽOVÉ CESTY KE KAPLI SV. KARLA BOROMEJSKÉHO