OBNOVA ZASTAVENÍ č. VII
KŘÍŽOVÉ CESTY KE KAPLI SV. KARLA BOROMEJSKÉHO