Obec Vanov
První zmínky o vsi pochází z r. 1366, kdy se poprvé připomíná jménem Eywanz = Ivanov ( původ je odvozen od osobního jm. Ivan ) a název Ejvanov přetrval až do 17. století. Obec leží v malebné krajině asi 3 km severozápadně od města Telč ve výšce 616 m.n.m.. Vanov má v současné době 43 popisných čísel a žije v něm 90 obyvatel.

GALERIE

  • Fond Vysočiny 2017
  • Fond Vysočiny 2018
  • Fond Vysočiny 2019
  • Oprava zastavení č. VI křížové cesty ke kapli sv. Karla Boromejského r. 2018
  • Oprava zastavení č. VII křížové cesty ke kapli sv. Karla Boromejského, r. 2019